Articolul 1 – SCOPUL
Termenii si conditiile generale  de vanzare (in cele ce urmeaza T.C.G.V.) se vor aplica
tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre MOVEMENT CARE S.R.L, prin
intermediul magazinului virtual www.cryogel.ro catre Cumparator si pot fi modificate
numai cu acordul expres scris al ambelor parti.
 In acest T.C.G.A., urmatorii termeni vor insemna:
„Cumparator”: Persoana, firma, companie sau alta entitate juridica care emite o
Comanda.
„Vanzator”: Societata comerciala MOVEMENT CARE S.R.L, cu sediul in Voluntari,
strada Galata, nr. 55, Bloc D, Etaj 1, Ap. 6, CAMERA 1 Judet Ilfov, inmatriculata sub
numarul J23/7818/15.12.2021, CUI 43340359.
„Bunuri si Servicii”: Orice proiect la cheie, echipament, material si/sau parte a
acestora sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in comanda sau
privitoare in alt mod la acestea care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator,
Cumparatorului.
„Comanda”: Un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre
Vanzator si Cumparator prin care Vanzatorul este de acord sa livreze Bunurile si
Serviciile si Cumparatorul este de acord sa primeasca aceste Bunuri si Servicii si sa
faca plata acestora.
„Contract”: Contractul la distanta incheiat intre Vanzator si Cumparator, fara prezenta
fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului.
„Drepturi de proprietate Intelectuala” (in cele ce urmeaza D.P.I.): Toate drepturile
imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor si drepturi in natura de autor,
drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, marci
inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Articolul 2 – DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior mentionat,
Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care
Vanzatorul isi deruleaza operatiunile.
Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:

 1. Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si
  conditiile sale specifice
 2. Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
 3. T.C.G.V.
  Daca Vanzatorul confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a
  termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de catre Vanzator se considera finalizata
  atunci cand exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea
  Vanzatorului catre Cumparator, fara a necesita o confirmare de primire din partea
  acestuia. Vanzatorul nu considera in nici un moment o comanda neconfirmata ca
  avand valoarea unui Contract.
  ARTICOLUL 3 – VALABILIATE
  Prezentul Contract intra in vigoare la confirmarea Comenzii de catre Vanzator.
  Confirmarea se face prin intermediul site-ului, telefonic sau electronic (e-mail).
  Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat.
  ARTICOLUL 4 – EXTINDEREA OBLIGATIILOR VANZATORULUI

4.1 Vanzatorul isi va utiliza cunostintele sale profesionale si tehnice pentru a atinge
rezultatul stipulat in Comanda si va livra Bunurile si Serviciile care indeplinesc
cerintele, nevoile si specificatiile Cumparatorului;
4.2 Informatiile prezentate pe site-ul Vanzatorului, au caracter informativ si pot fi
modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din
considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor
pot fi incomplete insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai
relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost
achizitionat;
4.3 Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea
opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la rubrica
„contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau
un limbaj neadecvat. Vanzatorul, are libertatea de a gestiona informatiile, fara a fi
nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.
ARTICOLUL 5 – CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
Vanzatorul poate cesiona si/sau sucontracta o terta parte pentru servicii ce tin de
onorarea comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia.
ARTICOLUL 6 – DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI
INDUSTRIALA (D.P.I.)
Cumparatorul intelege dreptul de proprietate intelectuala si nu va dezvalui unei terte
parti sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informarile primite de
la Vanzator.
De asemenea, numele site-ului precum si insemnele grafice, sunt marci inregistrate in
proprietatea CHARM VMI SRL si nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fara acordul
scris al proprietarului.
ARTICOLUL 7 – CONFIDENTIABILITATE – PUBLICITATE
Toate planurile, documentele si informatiile de orice natura furnizate de catre
Cumparator Vanzatorului, incluzand fara a limita comanda, vor ramane in proprietatea
Vanzatorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului si pot fi facute
cunoscute numai cu consimtamantul scris la Vanzatorului si dupa obtinerea unui
angajament de confidentiabilitate din partea celui care le primeste.
Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de
dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator cu privire la comanda fara
consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.
ARTICOLUL 8 – TERMENE PENALITATI
In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii,
Vanzatorul este obligat sa anunte Cumparatorul de termenul estimat de finalizare a
livrarii.
In cazul in care Cumparatorul intarzie din vina sa plata marfurilor in termenul prevazut
in factura emisa de Vanzator, este obligat la plata unei penalitati de 0,5% pe zi din
suma datorata.De asemenea Vanzatorul are dreptul de a refuza o comanda preluata
de pe site ,fara a invoca un anume motiv,avand insa obligatia de a-l informa in
prealabil pe Cumparator asupra acestiu fapt
In cazul in care Vanzatorul primeste informatii eronate legate de facturarea sau
livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta
incadrandu-se in termen de 3 zile lucratoare.
ARTICOLUL 9 – FACTURARE – PLATI
Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda.
Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate,
obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii
conform cu legislatia in vigoare.
ARTICOLUL 10 – RISCURI SI RESPONSABILITATI

10.1 Livrare
Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem door-to-door catre
Cumparator si asigura un termen de 24 ore sau in mod exceptional 48 ore de la
trecerea Comenzii in status Expediat, status care se poate consultat in contul personal
creat de Cumparator pe site-urile anterior mentionate. In conditii exceptionale
(meteorologice, starea drumurilor, accidente, etc), Vanzatorul va informa Cumparatorul
despre intarzierea survenita si va furniza un termen estimat de livrare.
10.2 Transport – Ambalare
In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se
descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in
momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul
colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.
Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va
asigura transmiterea documentelor insotitoare. 
Vanzatorul va efectua livrare Bunurilor si Serviciile pe teritoriul Romaniei.
ARTICOLUL 11 – ACCEPTARE
Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu
caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul
descopera ca Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme
specificatiilor, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile in
termen maxim egal cu termenul de executie al Comenzii, fara a imputa Cumparatorului
eventuale costuri legate de aceste operatiuni. De asemenea, Vanzatorul va respecta
prevederile Legii 51/2003 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 130/2000
privind regimul juridic al contractelor la distanta, ceea ce confera Cumparatorului
(numai in conditiile actului normativ mentionat) dreptul ca in termen de 10 zile sa
denunte unilateral Contractul, urmand sa primeasca in termen de 30 de zile de la
denuntarea unilaterala in scris (document semnat de Cumparator si transmis electronic
sau prin posta cu confirmare de primire) pretul Contractului, conditionat de returnarea
Bunurilor si Serviciilor. Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile
Cumparatorului au fost cu rea intentie sa solicite daune interese catre Cumparator, in
conditiile legislatiei.
ARTICOLUL 12 – MARFURI EXCEDENTARE
Orice marfuri livrate in exces fata de cantitatea prevazuta in Comanda pot fi refuzate
de catre Cumparator in termen de 7 zile calendaristice de la livrare.
ARTICOLUL 13 – TRANSFERUL PROPRIETATII
Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferate la momentul efectuarii
platii din partea Cumparatorului in locatia indicata in comanda (intelegand prin livrare –
semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de
primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului). In
cazul livrarii prin curier, aceste nu este autorizat de catre Vanzator sa permita
Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de semnare de livrare, ci doar ulterior
semnarii de livrare si achitarii eventualei contravalori a acestora. Vanzatorul nu poate
fi facut responsabil de continutul coletelor expediate decat daca exista in document
incheiat de catre Cumparator si reprezentantul curierului care a efectuat livrarea.
ARTICOLUL 14 – RESPECTAREA LEGILOR SI STANDARDELOR
Vanzatorul va respecta toate legile, reglementarile si ordonantele aplicabile la
realizarile sale contractuale, inclusiv fara limitare la manipularea, transportul,
depozitarea, ambalarea sau livrarea Bunurilor si Serviciilor si aplicabile la sanatate,
securitate, mediu.
ARTICOLUL 15 – RASPUNDERE
Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau
oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei

din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea
Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea produselor.
Vanzatorul va fi raspunzator in cazul in care sub-contractantii si/sau partenerii sai de
orice fel implicati in executarea Comenzii nu indeplinesc oricare din obligatiile
contractuale.
ARTICOLUL 16 – INCALCARE – TERMINARE
Cumparatorul poate sa anuleze o Comanda prin e-mail, inainte ca aceasta sa fi fost
livrata. In caz contrar, comanda va face obiectul returnarii bunurilor, mentionat pe site-
urile Vanzatorului.
ARTICOLUL 17 – FORTA MAJORA
Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale
contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta
majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care
nu poate fi evitat.
ARTICOLUL 18 – LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA
Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si
executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu
se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti
competente de la sediu Vanzatorului.

Metode de plata acceptate:

 • Plata cu cardul (Visa, MasterCard)
 • Plata ramburs